Kategorie: Obecné kovy

Obecné kovy


Světová cena obecných kovů. Kolik stojí obecné kovy na světové burze?
Tabulky ceny grafy pro obecné a ostatní kovy, či nekovy. Světová cena hliníku, mědi, olova, niklu, cínu, zinku, kobaltu, molibdenu. Kolik stojí, jaká je cena pro Hliník, Měď, Olovo, Nikl, Cín, Zinek, Kobalt, Molybden. Kolik stojí dnes, jaká je online cena, cena na burze pro tyto kovy, nekovy a ostatní kovy v dnešní den. Světová cena pro drahé kovy.

Řadit dle : -

Ni – Nikl – Základní informace

Typický kovový ferromagnetický prvek stříbrobílý, silně lesklý kov. Nikl se dá výborně leštit, je velmi tažný a dá se kovat, svářet a válcovat na plech nebo vytahovat v dráty. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Ni+2, existují i sloučeniny Ni+1, zatímco látky obsahující Ni+3 jsou nestálé a působí silně oxidačně.

(Pokračování textu…)

Pb – Olovo – Základní informace

Nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov, používaný člověkem již od starověku. Za teplot pod 7,196 K je supravodičem I. typu.
Za normálních podmínek je olovo odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům. V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva Oxidů, hydroxidů auhličitanů.

(Pokračování textu…)

Cu – Měď – Základní informace

Měď (chemická značka Cu, latinský název pro hliník je Cuprum)
Měď je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku. V období Římské říše se měď těžila hlavně na Kypru, proto dostala název сyprium (kov Kypru), později se zkrátil k сuprum. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitý pro elektrotechniku… Tabulka fyzikálních vlastností mědi…
(Pokračování textu…)

Nová tabulka Světová cena obecných a ostatních kovů

Dnes 9.5.2013 jsme pro vás spustili novou tabulku světových cen obecných kovů a ostatních kovů. Nově vám přinášíme informace o ceně 8 základních prvků, kolik stojí, na světových burzách.

Světová cena hliníku, mědi, olova, niklu, cínu, zinku, kobaltu, molibdenu. Kolik korun stojí, jaká je cena pro Hliník, Měď, Olovo, Nikl, Cín, Zinek, Kobalt, Molybden. Kolik stojí dnes, jaká je online cena, cena na burze pro tyto kovy, nekovy a další prvky, komodity v dnešní den. Ceny jsou v korunách za gram a v dolarech za tunu, další informace naleznete zde: www.kitco.cz/rubriky/obecne-kovy

Světová cena kovů dnes a online Spot podle světových burz je jako PNG obrázek, zde http://www.cena.kitco.cz/kovy-8-tabulka.php takže …
(Pokračování textu…)

Al – Hliník – Základní informace

Hliník (chemická značka Al, latinský název pro hliník je Aluminium)
Hliník je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích. Hustota hliníku 2700 kg/m3 teplota tání hliníku je 660,32 °C Další vlastnosti pro hliník… Tabulka Fyzikální vlastnosti hliníku… (Pokračování textu…)