Ni – Nikl – Základní informace

Typický kovový ferromagnetický prvek stříbrobílý, silně lesklý kov. Nikl se dá výborně leštit, je velmi tažný a dá se kovat, svářet a válcovat na plech nebo vytahovat v dráty. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Ni+2, existují i sloučeniny Ni+1, zatímco látky obsahující Ni+3 jsou nestálé a působí silně oxidačně.

Ve zředěných minerálních kyselinách se nikl rozpouští, ale hůře než železo. V koncentrovaných kyselinách se rozpouští ještě o něco hůře a koncentrovanou kyselinou dusičnou se pouze pasivuje. Nepůsobí na něj suché halogenovodíky. Za normální teploty je vůči působení vzduchu i vody nikl poměrně stálý a používá se proto často k povrchové ochraně jiných kovů, především železa. V jemně rozptýleném stavu je nikl pyroforický (je samozápalný na vzduchu). Při zahřívání v čistém kyslíku shoří nikl za jiskření a i s jinými prvky se za vyšší teploty slučuje (chlor, brom, fosfor, arsen, antimon, hliník, bor, křemík, síra…). Je také značně stálý vůči působení alkálií a používá se proto k výrobě zařízení pro práci s alkalickými hydroxidy neboli louhy.

Kovový nikl rozkládá při mírném žáru amoniak na dusík a vodík. Nikl má schopnost pohlcovat velká množství vodíku a to zejména za zvýšené teploty. Proto se houbovitý nikl využívá jako katalyzátor při hydrogenacích.

Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pevné
Krystalová struktura Krychlová, plošne centrovaná
Hustota 8,908 kg/dm3
Tvrdost 4,0 (Mohsova stupnice)
Magnetické chování Feromagnetický
Teplota tání 1455 °C (1728 K)
Teplota varu 2913 °C (3186 K)
Molární objem 6,59 · 10−6 m3/mol
Tlak nasycené páry 100 Pa při 2154K
Rychlost zvuku 4900 m/s
Elektrická vodivost 1,4 × 107 S·m-1
Měrný elektrický odpor 69,3 nΩ.m
Tepelná vodivost 90,9 W·m−1·K−1 

Zdroj: Wikipedie / Nikl

Světová cena obecných kovů, vývoje cen, grafy cena dnes zde: www.KITCO.cz / Obecné kovy
Světová cena niklu dnes, kolik stojí nikl, vývoj ceny mědi zde: www.KITKO.cz / Nikl
Světová cena drahých kovů, kolik stojí zlato dnes, stříbro, cena zlata stříbra dnes: www.KITCO.cz / Drahé kovy
Informační portál www.KITCO.cz Drahé kovy Ekonomika Investice Ceny Grafy

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd6 Hvězd7 Hvězd8 Hvězd9 Hvězd10 Hvězd (Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Komentáře