Co – Kobalt – Základní informace

Typický kovový ferromagnetický prvek, stříbrolesklý s modrým nádechem. Je velmi pevný, svou tvrdostí a pevností předčí ocel. Kobalt je feromagnetický do teploty 1000 °C, nad touto teplotou své feromagnetické vlastnosti ztrácí. Bod při němž kov ztrácí feromagnetické vlastnosti se nazývá Curieův bod. Kobalt patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Co+II a Co+III, vzácně se můžeme setkat i s Co+I, Co+IV a od nedávna také s některými nestabilními sloučeninami v oxidačním stavu Co+V například Na3CoVO4.

Kobalt se vyskytuje v přírodě ve dvou alotropických modifikacích označovaných α-Co a β-Co. První je stabilní za obyčejné teploty a kobalt v ní zaujímá těsné uspořádání v hexagonální mřížce. Druhá modifikace je stabilní nad teplotou 417 °C a kobalt v ní zaujímá uspořádání atomů v plošně centrované kubické mřížce. Přeměna mezi modifikacemi je malá, což má vliv na fyzikální vlastnosti kovu.

V kompaktním stavu je kobalt vůči vzduchu i vodě stabilní. V jemně rozptýleném stavu je kobalt stejně jako železo pyroforický (je samozápalný na vzduchu). Ve zředěných kyselinách, jako je kyselina chlorovodíková, kyselina sírová akyselina dusičná, se rozpouští, ale velmi neochotně a pomalu. V koncentrované kyselině dusičné se kobalt, stejně jako železo pouze pasivuje.

Při zahřívání shoří kobalt na vzduchu na oxid kobaltnato-kobaltitý Co3O4. Při zahřívání na vzduchu nad 900 °C shoří kobalt na oxid kobaltnatý CoO. Ten vzniká i při působení vodní páry na kov zahřátý do červeného žáru. Za normální teploty je kobalt málo reaktivní, ale za vyšších teplot se často za vzniku plamene slučuje s mnoha prvky (síra, fosfor, arsen, antimon, cín, zinek, křemík, bor, halogeny…). Neslučuje se však s dusíkem a vodíkem.

Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pevné
Krystalová struktura Šesterečná
Hustota 8,90 kg/dm3
Tvrdost 5,0 (Mohsova stupnice)
Magnetické chování Feromagnetický
Teplota tání 1495 °C (1768 K)
Teplota varu 3100 °C (3473 K)
Molární objem 6,67 · 10−6 m3/mol
Tlak nasycené páry 100 Pa při 2165K
Rychlost zvuku 4720 m/s
Měrný elektrický odpor 0,097 nΩ·m
Tepelná vodivost 100 W·m−1·K−1

Zdroj: Wikipedie / Kobalt

Světová cena obecných kovů, vývoje cen, grafy cena dnes zde: www.KITCO.cz / Obecné kovy
Světová cena kobaltu dnes, kolik stojí kobalt, vývoj ceny mědi zde: www.KITCO.cz / Kobalt
Světová cena drahých kovů, kolik stojí zlato dnes, stříbro, cena zlata stříbra dnes: www.KITCO.cz / Drahé kovy
Informační portál www.KITCO.cz Drahé kovy Ekonomika Investice Ceny Grafy

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd6 Hvězd7 Hvězd8 Hvězd9 Hvězd10 Hvězd (Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Komentáře