Mo – Molybden – Základní informace

Elementární molybden je to stříbřitý až šedobílý, tvrdý a křehký kov se značně vysokým bodem tání. Za teplot pod 0,915 K je supravodičem I typu. Krystaluje v těsně centrované kubické mřížce.
Na vzduchu je za normální teploty stálý, stejně tak je odolný i vůči působení vody. S vodíkem nereaguje a nevytváří žádné hydridy.

Vůči působení minerálních kyselin je poměrně stálý, především oxidačně působící kyseliny pasivují jeho povrch a chrání jej tak před dalším napadením. Stejně tak je odolný vůči roztokům alkalických hydroxidů.

Poměrně snadno se rozpouští v kyselině chlorovodíkové i lučavce královské. Nejsnáze se kovový molybden rozkládá alkalickým tavením například se směsí dusičnanu draselného a hydroxidu sodného (KNO3 + NaOH). Po zahřátí reaguje s mnoha nekovy za vzniku převážně intersticiálních sloučenin.

Ve sloučeninách se molybden vyskytuje v řadě různých mocenství od Mo+2 a po Mo+6 a v rozsáhlé škále různých barev.

Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pevné
Krystalová struktura Krychlová, plošně centrovaná
Hustota 10,28 g/cm3
Tvrdost 5,5 (Mohsova stupnice)
Magnetické chování Paramagnetický
Teplota tání 2622,85 °C (2896 K)
Teplota varu 4638,85 °C (4912 K)
Molární objem 9,38 · 10−6 m3/mol
Tlak nasycené páry 100 Pa při 3312K
Rychlost zvuku 6190 m/s
Elektrická vodivost 18,7 × 106 S·m-1
Měrný elektrický odpor 53,4 nΩ·m
Tepelná vodivost 138 W·m−1·K−1
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání 37,48 KJ/mol
Skupenské teplo varu 598 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita 24,06 Jmol-1K-1

Zdroj: Wikipedie / Molybden

Světová cena obecných kovů, vývoje cen, grafy cena dnes zde: www.KITCO.cz / Obecné kovy
Světová cena molybdenu dnes, kolik stojí molybden, vývoj ceny molybdenu zde: www.KITCO.cz / Molybden
Světová cena drahých kovů, kolik stojí zlato dnes, stříbro, cena zlata stříbra dnes: www.KITCO.cz / Drahé kovy
Informační portál www.KITCO.cz Drahé kovy Ekonomika Investice Ceny Grafy

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd6 Hvězd7 Hvězd8 Hvězd9 Hvězd10 Hvězd (Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Komentáře