Co ovlivňuje cenu zlata?

Jistě se nám občas zdá, že cena zlata se pohybuje naprosto nepředvídatelně. Jak tedy zvážit svou případnou investici do tohoto kovu? Jakými ukazateli se řídit?

Stanovit vývoj ceny zlata je opravdu velmi těžké. Zlato již také v minulosti předvedlo několik, i výrazných, neočekávaných pohybů, jejichž příčinu se dařilo určit až se zpožděním a navíc ještě jen velmi přibližně.

Má tedy smysl při zvažování své možné budoucí investice do zlata řídit se nějakými ukazateli? Jistě, pokud si odmyslíme vševědoucí křišťálovou kouli, existuje několik faktorů, které cenu zlata ovlivňují a jimiž se investoři při svém uvažování řídí. Je však nutné podotknout, že žádný  z těchto faktorů nepůsobí sám o sobě a při svých úvahách lze těžkou některý z nich opomenout. Navíc řada těchto faktorů působí často i proti sobě, takže rozhodování o správném načasování koupě či prodeje zlata je o to složitější.

Uveďme si šest základní faktorů:

Globální události

Pravděpodobně nejvýraznější faktor. Obecně platí, že v dobách nejistoty roste význam zlata jako relativně bezpečné investice. Je však třeba počítat s tím, že s počátkem jakékoliv krize cena zlata rychle vzroste, ale po krátké době opět klesá s tím, jak se tyto události stávají srozumitelnějšími a jejich další vývoj předvídatelnější.

Ropa

Jestliže se ropy se výrazně pohybuje podle globálních událostí (nejistota = růst cen), pak zlato do značné míry kopíruje pohyb cen ropy. Jako všude, tak i zde se však objevují výjimky, takže tento ukazatel neplatí zcela beze zbytku.

Inflace

Příklady z minulosti ukazují, že zlato často slouží jako pojistka proti rostoucí inflaci. Zvyšující se inflace vzbuzuje vyšší poptávku po zlatě a tím se zvyšuje i jeho cena.

Úrokové sazby

Zde se často stává (ne však vždy), že s rostoucími sazbami úroků cena zlata klesá. Je to dáno tím, že vlastnictví zlata žádné úroky jeho majitelům neposkytuje a do centra pozornosti investorů se tak dostávají jiné instrumenty.

Akciové trhy

Dalo by se předpokládat, že vztah ceny zlata k cenám akcií bude vykazovat stejné trendy jako v případě vztahu k úrokovým mírám. Není to tak zcela. Pouze v necelé polovině případů z posledních let byl výrazný pokles cen akcií doprovázen výraznějším růstem ceny zlata. Nelze proto sice tento ukazatel zcela pomíjet, ale nelze se také orientovat pouze podle něj.

Dolar

Platí to samé co v předchozím případě, včetně četnosti případů stejného vývoje hodnoty dolaru a ceny zlata.

Fotka

Shrnutí

 

Jak je vidět, správně odhadnout vývoj ceny zlata je záležitostí nesmírně složitou. Spousta spálivších se investorů by o tom mohla vyprávět. Nejrozumnějším způsobem se tak jeví nutnost počítat se všemi výše uvedenými faktory, případně do úvah zahrnout i vývoj nákladů na těžbu zlata. Ty se nyní v přepočtu na jednu trojskou unci pohybují kolem 1200 dolarů, což je zhruba současná cena zlata na světových burzách. Výraznější pokles pod tuto hranici tak může být spíše krátkodobý, neboť bude vyvolávat pokles těžby a tím i nabídky kovu na trhu.

 

V každém případě pak není vhodné investovat pouze do zlata, ale brát jej pouze jako jednu z možných složek investičního portfolia. A i v tomto případě jej považovat hlavně za dlouhodobou investici.

 

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd6 Hvězd7 Hvězd8 Hvězd9 Hvězd10 Hvězd (Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Komentáře