Ag – Stříbro – Základní informace

Typický kovový prvek, známý již od starověku. Z prvků vykazuje nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost. Po mechanické a metalurgické stránce je velmi dobře zpracovatelné – má dobrou kujnost a dobře se odlévá (dobrá zatékavost).

Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství , sloučeniny dvojmocného stříbra Ag+2 jsou nestálé a mají silné oxidační schopnosti. Stříbro Ag+3 je nutné z důvodu jeho nestálosti stabilizovat velkými anionty.

Přestože je stříbro řazeno mezi drahé kovy, které se obecně vyznačují značnou chemickou stabilitou, je velmi dobře rozpustné v kyselině dusičné především díky jejím silným oxidačním vlastnostem. Reakce probíhá podle rovnice:

3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O

Podobně se stříbro chová i vůči koncentrované kyselině sírové, která působí taktéž oxidačně. Vůči zředěné H2SO4 je však stříbro netečné, stejně při působení dalších minerálních kyselin. Za přítomnosti kyslíku se stříbro rozpouští i roztocích alkalických kyanidů za vzniku kyanostříbrnanového iontu [Ag(CN)2]

Na suchém čistém vzduchu je stříbro neomezeně stálé. Stačí však i velmi nízké množství sulfanu (sirovodíku) H2S, aby stříbro začalo černat, protože na jeho povrchu vzniká vrstva sulfidu stříbrného Ag2S.

Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pevné
Krystalová struktura Krychlová
Hustota 10490 kg/m3
Tvrdost 2 (Mohsova stupnice)
Magnetické chování Diamagnetický
Teplota tání 961,78 °C (1234,93 K)
Teplota varu 2162 °C (2435 K)
Měrný elektrický odpor 15,87 (při 20 °C)
Tepelná vodivost 429 W·m−1·K−1

Zdroj: Wikipedie / Stříbro

Světová cena obecných kovů, vývoje cen, grafy cena dnes zde: www.KITCO.cz / Obecné kovy
Světová cena stříbra dnes, kolik stojí stříbro, vývoj ceny stříbra zde: www.KITCO.cz / Stříbro
Světová cena drahých kovů, kolik stojí zlato dnes, stříbro, cena zlata stříbra dnes: www.KITCO.cz / Drahé kovy
Informační portál www.KITCO.cz Drahé kovy Ekonomika Investice Ceny Grafy

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd6 Hvězd7 Hvězd8 Hvězd9 Hvězd10 Hvězd (Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Komentáře